Vold mod en ubuden gæst?

Jeg har fået en § 244 voldsanklage af politiet. Da jeg en aften får besøg af en af mine naboer fra blokken ved siden af. Han ankommer uanmeldt og døren bliver åbnet, jeg ser at han er stærkt beruset af spiritus "han har delt en flaske snaps 70 cl med sin onkel forinden, oplyser han.

Jeg siger, at hvis han skal ind så slapper han lidt af. Omkring en time senere begynder han at sidde og provokere alle gæster, der er på besøg hos mig vi andre har cirka indtaget 5 - 6 genstande. De første gæster begynder at gå, og til sidst er der kun mig og min samlever, en af mine kammerater. Han sidder stadig og provokerer med de groveste kommentarer til mig og min kammerat, og da jeg rejser mig og siger han skal gå, begynder han at genere endnu grovere end før, så giver jeg ham en dumme flad som knap kan mærkes og at nu er grænsen nået, så siger han at jeg bare kan lukke røven for jeg skal ikke tro at jeg er noget så får han en dumme flad mere så vender jeg mig om for at bede min kammerat om at smide ham ud, da jeg ikke mener, at politiet gider tage sig af det.

I samme øjeblik slår han ud efter mig bagfra, hvorefter at min kammerat stikker ham en på hovedet, hvorefter han så får et blåt øje uden varige men, og da min samlever kommer ud fra soverummet, ligesom min kammerat har taget ham i kraven for at smide ham ud, men han vil stadig ikke ud og stritter stadig i mod så han får slidmærker på halsen efter blusen.

Da han er blevet smidt ud, kommer vi på at der måske var han kommet til skade med øjet, så vi går over på hans bopæl for at undskylde, at det ikke var meningen at skade ham, men der bliver bare total kaos med hans moder.

Jeg vil godt have en god forklaring på, hvad jeg kan gøre i den situation. Da det måske kan hjælpe mig lidt, at jeg har henvendt mig til en advokat

SVAR

Når du spørger, hvad du skulle have gjort i situationen med den stærkt generende gæst, så er der kun ét svar. Du skulle have undladt at stikke ham et par lussinger som svar på hans provokationer, for dermed risikerer du at blive dømt efter straffelovens mildeste voldsbestemmelse, dvs. § 244, som lyder således:

Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

Den omtalte paragraf kan anvendes, selv om lussinger og slag ikke medfører smerte eller mén af nogen art. Men retten vil naturligvis vurdere, om voldsofferet ved sine udtalelser og sin adfærd har været med til at fremprovokere volden.

Umiddelbart har vi ingen mulighed for at afgøre, om du bliver dømt eller ej. Men skulle du en anden gang komme i en lignende situation, gør du klogt i at lade være med at slå først og eventuelt bede politiet om assistance til at få fjernet en provokerende gæst fra dit hjem!

Du bør i øvrigt sørge for at få advokatbistand til at forsvare dig.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund