Kan en sigtet straffes for falsk forklaring i retten?

Har man som sigtet (drabssag, voldtægt etc.) pligt til at fortælle sandheden i retten, eller må man lyve, for at forsvare sig selv?

Hvad kan følgerne evt. blive?

SVAR:

En sigtet kan ikke straffes for falsk forklaring i retten. Dette fremgår klart af straffelovens § 159, som lyder således:

§ 159. Afgiver nogen falsk forklaring som sigtet i en offentlig straffesag eller under afhøring i tilfælde, hvor forklaring ifølge loven ikke må kræves, straffes han ikke.
Stk. 2. Afgives falsk forklaring under afhøring for retten i tilfælde, hvor den afhørte var berettiget til at nægte forklaring, kan straffen nedsættes og under i øvrigt formildende omstændigheder bortfalde.

Den sigtede kan dog straffes for at angive andre for at have begået forbrydelsen, jf. straffelovens § 165.

 Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg