Hvornår kan min søn få en ren straffeattest?

Min søn har lige fået en betinget dom for vold, lydende på 2o dages hæfte, inden for 2 år.

Hvor længe vil han være registretet i politiets arkiver? og vil han senere kunne få en ren straffeattest?

SVAR:

Det centrale kriminalregister består af 2 registre:

1. et efterforskningsregister, der ikke er offentligt - og

2. et afgørelsesregister.

Det er fra sidstnævnte, der udskrives straffeattester. I selve afgørelsesregistret registreres domme i 10 år, men i straffeattesten optages kun tilførelser fra afgørelsesregistret med den begrænsning, at en afgørelse, som den din søn er idømt, kun medtages så fremt begæringen om straffeattesten ligger inden for 3 år fra endelig dom.

I relation til det offentlige gælder der andre regler. Søges der om ansættelse hos fx. politiet, domstolene og lignende institutioner, så er der ingen forældelsesfrist, alle registreringer vil blive medtaget.

Søges der ansættelse andet sted i det offentlige vil udgangspunktet være 5 års forældelse, i relation til den dom din søn har fået.

Med venlig hilsen

RET&RÅD, Skjern

Henrik Thorstholm

retraad.gif (5798 bytes)