Må man parkere i venstre side af vejen?

Jeg har modtaget en parkeringsbøde i Kerteminde, for at have parkeret i venstre side, hvor jeg mente det var ok, og det lokale politi ikke mente det var ok.

Parkeringen blev foretaget på hovedgaden, hvor der ingen rutebusser kører. Der er hastighed begrænsning på omkring 40 km/t, og gaden er så smal, at to biler lige kan passere hinanden. Jeg tænker derfor ikke på, at det kan være et problem at holde i venstre side.

Når man tager kørekort i København, lærer man, at man må parkere i venstre side på "mindre befærdede" veje, som er defineret ved, at der ikke kører rutebusser. Spørger man Københavs politi, siger det det samme, og de mener i øvrigt, at det er de samme regler der gør sig gældende i hele Danmark.

Med andre ord, har jeg ikke været klar over at politiet i Kerteminde har udpeget vejen som ikke værende "mindre befærdet", og jeg gik ud fra den regel jeg har lært omkring rutebusser.

Jeg syntes det er uretfærdigt, at når man kommer til et fremmed sted, har man ingen mulighed for at afgøre, om det lokale politi har besluttet om det er en mindre befærdet vej, eller ej. Man har ingen chance for at vide det.

Spørgsmålet er så, om jeg får noget ud af at klage over bøden.

SVAR:

Efter færdselslovens § 28 stk. 2 gælder følgende:

"Standsning eller parkering må kun ske i højre side af vejen i færdselsretningen. På mindre befærdet vej og vej med ensrettet færdsel kan standsning og parkering dog ske i venstre side".

Jeg kommer selv en del i Kerteminde, og jeg vil på ingen måde betegne hovedgaden som en "mindre befærdet vej". Derfor står du - efter min vurdering - med en dårlig sag.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund