Hvad er straffen for spritkørsel på knallert?

Vi er nogle unge, der har en velo solex som fritidsinteresse. Vores spørgsmål er følgende:

Hvilken form for straf/bøder kan man få, hvis man bliver taget for at  køre fuld på knallet?

Og hvordan hænger promillen og størrelsen af bøden sammen?

SVAR:

En velo-solex er en i færdselslovens forstand en ikke-registreringspligtig knallert, hvortil der ikke kræves kørekort.

Da der ikke er noget kørekort, kan der ikke ske frakendelse af dette.

Hvad selve straffen angår, straffes der normalt med en bøde, uanset promillens størrelse. Straffen kan dog stige til hæfte eller fængsel i op til 1 år.

Bøden er ikke så høj som ved anden spritkørsel, og frihedsstraf anvendes først ved 3.gangs kørsel indenfor 2 år.

Bødens størrelse er som udgangspunkt 800 kr. første gang og 1000 kr. anden gang.

Med venlig hilsen

RET&RÅD, Skjern

Henrik Thorstholm

rrlogofa.gif (7078 bytes)