Hvordan starter man et hjemmeservicefirma?

Hvis man vil starte et firma på fritidsbasis, hvordan skal man så forholde sig angående anmeldelse af firmaet ?

Hvor skal man meddele, at man starter et hjemmeservicefirma ?

Skal man henvende sig til told og skat ?

Er der nogle formularer, der beskriver, hvordan man griber sagen an ?

Spørgsmålene overlapper måske hinanden, men det er da en begyndelse.

Der er selvfølgelig mange flere ting der skal tages højde for !!!

SVAR:

Jeg mangler desværre nogle oplysninger for at kunne give dig et fyldestgørende svar. F.eks. hvad skal dit firma lave. For der er forskellige regler alt efter, om du skal foretage almindeligt køb og salg, servicevirksomhed eller have med levnedsmidler at gøre. I ganske enkelte tilfælde skal man have næringsbrev, andre gange skal man have godkendelse hos politiet.

Som udgangspunkt skal du under alle omstændigheder henvende dig til din lokale Told og Skatte region, og få et SE nr. SE nr.’eret er virksomhedens "cpr.nr.".

Herefter vil du muligvis få en henvendelse fra din lokale skatteforvaltning om, hvad du forventer at tjene, og de vil herefter sætte dig i skat med B-skatterater og arbejdsmarkedsbidrag.

Hvis du tænker på at starte et hjemmeservicefirma, så er det kommunen og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der skal kontaktes.

Den generelle anbefaling vil gå på, at du skal kontakte en etableringsrådgiver. Du kan eventuelt også kontakte det lokale Tic-center.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har en liste over etableringsrådgivere. Denne giver dig en sparring i forbindelse med opstartaf firmaet, dets idégrundlag, udarbejdelse af forretningsplaner m.v. Reglerne gælder dog kun, hvis der er tale om hovederhverv.

Du kan imidlertid ganske udmærket starte op på fritidsbasis, men som bibeskæftigelse, men så skal du være opmærksom på, at du kun kan bruge de fordelagtige startordninger f.eks. etableringsrådgiveren, hvis du inden for et halvt år efter opstart henvender dig, og du må da maksimalt have haft en omsætning på 20.000,00 kr. inkl. moms.

Den mest overskuelige og mest hurtige til at finde den rette indfaldsvinkel til, hvad du kan og bør er nok at købe dig til en times rådgivning hos en lokal advokat, der vil kunne stille dig de rigtige spørgsmål til, hvad er det du skal igang med, hvad skal du passe på med, hvad kan og må du. Det vil formentlig koste dig mellem 1.000,00-2.000,00 kr.

Med venlig hilsen

Birgitte Loiborg

RET&RÅD, Næstved

rrlogofa.gif (7078 bytes)