Har man pligt til at give folk et glas vand?

Er man lovmæssigt forpligtet til at hjælpe et menneske, der ringer på ens dør og beder om et glas vand eller ønsker at benytte toilettet?

SVAR:

Nej, det er man ikke!

Man er kun forpligtet til at hjælpe, hvis der er tale om en person i "øjensynlig livsfare" eller en person "ramt af skibbrud eller anden tilsvarende ulykke", jf. straffelovens § 253, der ordret lyder således:.

§ 253. Med bøde eller hæfte indtil 3 måneder straffes den, som, uagtet det var ham muligt uden særlig fare eller opofrelse for sig selv eller andre, undlader

  1. efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare, eller
  2. at træffe de foranstaltninger, som af omstændighederne kræves til redning af nogen tilsyneladende livløs, eller som er påbudt til omsorg for personer, der er ramt af skibbrud eller anden tilsvarende ulykke.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund