Hæfter rideskole for stjålet video-camera?

Jeg glemmer et videocamera ved et ridestævne på en rideskole. Rideskolen finder cameraet og bekendtgør via en opslagstavle, at de har fundet det.

Inden jeg får hentet det , er der indbrud på rideskolen, hvorunder cameraet også bliver stjålet.

Kan jeg kræve rideskolen til ansvar for cameraet.?

SVAR:

Kun hvis rideskolen har udvist forsømmelighed ved den måde, videokameraet er blevet opbevaret på, og det vil med stor sandsynlighed næppe være tilfældet.

Har kameraet været låst inde - fx på et kontor - er det hændeligt med et indbrud, hvor det bliver stjålet. I en sådan situation kan du ikke gøre rideskolen ansvarlig.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund