Hvad kan jeg få i erstatning for mistet lugtesans?

Jeg blev i sommeren 97 kørt ned på min cykel af en modkørende bilist. Da jeg for grønt lys kørte ud i et kryds, ramte han mig med høj fart, da han ville dreje. Jeg slog mig bevidstløs og fik kraniebrud .

Jeg har den dag i dag mistet min lugtesans med et 100%. Samtidig har jeg en evig, men dog en svag susen på det ene øre og min smagssans er heller ikke, hvad den har været .

Da skal lige siges, at erstatningssagen endnu ikke er helt afsluttet, da jeg stadig går til kontrol hos speciallægen.

Bilistens forsikringsselskab har til dags dato udbetalt mig sølle 745,00 kr. for indlæggelsen samt for svie og smerte. De har også betalt reparationen af min på daværende tidspunkt kun 1 md. gamle cykel til 13.000 kr.

Mit ødelagte tøj fik jeg erstattet af mit eget forsikringsselskab .

Nu er det jeg spørger jer...

Hvad kan jeg kræve i erstatning for sådan en ubehagelighed og med varig men til følge ?

SVAR:

Jeg kan ikke ud fra de givne oplysninger vurdere, hvad du kan få i erstatning.

Du må kunne få erstatning for varigt mén og desuden erhvervsevnetabserstatning.

Tab af lugtesansen sættes normalt til 10% og det betyder, at du kan få en ménskadeerstatning på godt 30.000 kr plus renter fra skadestidspunktet.

Du bør snarest rette henvendelse til en advokat, som kan bistå dig med at opgøre dit tab. Omkostningerne til advokatbistand betales normalt af forsikringsselskabet.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg