Hvad kan vi få i erstatning for en hveps i en forårsrulle?

Hvor meget er rimeligt som erstatning for en hveps i en forårsrulle ?

Vi har modtaget kr. 200, men mener det er lidt "let sluppet" for et stort og kendt firma.

SVAR:

Der findes ingen standardbeløb i sådanne sager, og derfor må det juridiske udgangspunkt være, at I skal have dækket det økonomiske tab, som den mangelfulde - eller insektbefængte - forårsrulle har påført jer.

Ret beset kunne firmaet nøjes med at refunderer udgiften til forårsrullen samt til jeres porto/telefon. Derfor får I intet ud af at klage over beløbet på 200 kr.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund