Kan jeg straffes for hæleri?

Jeg har for nylig erhvervet mig en mobiltelefon, brugt. Idag er jeg så blevet indkaldt til afhøring hos kriminalpolitiet, fordi telefonen er stjålet!

Da jeg modtog indkaldelsen, stod der intet om hvad det drejede sig om, hvorfor jeg ringede og forhørte mig hos kriminalbetjenten der indkaldte mig. Han oplyste mig om, at jeg skal forhøres omkring sagen og eventuelt risikerer at blive sigtet efter hælerparagraffen.

 Mit spørgsmål er så:

Hvis jeg handlede i god tro (jeg gav 1700,- for telefonen, der er i udsalg til 2200,-) kan jeg så sigtes. Ydermere fik jeg et garantibevis, dog uden stempel fra forretningen det skulle være solgt fra. Dette opdagede jeg dog først senere, men lagde ikke noget i det.

SVAR:

Hvis du handlede i god tro, kan du ikke straffes.

Hvis du handlede groft uagtsomt, kan du straffes efter straffelovens § 303, som lyder således.

§ 303. Den, som udviser grov uagtsomhed ved at tilforhandle sig eller på anden lignende måde modtage ting, der er erhvervet ved en berigelsesforbrydelse, straffes med bøde eller hæfte. I gentagelsestilfælde, samt når den skyldige tidligere har været dømt for en berigelsesforbrydelse, kan straffen stige til fængsel i 6 måneder.

Du må efter min opfattelse have gode muligheder for at komme igennem med, at du ikke har handlet groft uagtsomt.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg