Kan man gøre en arv betinget af, at arvingen ikke lader sig klippe eller lader sig skille?

I amerikanske (kriminal-)film forekommer ofte 'weirde' testamenter. Er det også i Danmark muligt (udover tvangsarven) at fastlægge mere eller mindre rimelige betingelser for arvens udbetaling á la:

1 "Til A efterlades 10.000 mdl. i 5 år under forudsætning af hun ikke lader sig klippe, i hvilket tilfælde arven istedet tilfalder haleløse katte på Christianshavn",

eller:

2. "Til A efterlades en årlig sum på 50.000 under forudsætning af hun lader sig skille fra B, og ophører samlivet med vedkommende. I modsat fald skal beløbet anvendes til hvert år på min dødsdag at foranstalte fri udskænkning for alle gæster på Cafe X".

Svar

Der kan givetvis også i dansk ret stilles betingelser for erhvervelsen af en arv i et testamente

Betingelsen må ikke gå ud på noget som strider mod lov og ærbarhed, f. eks. at arvingen begår et strafbart forhold.

Betingelsen må formentlig heller ikke være egnet til at påvirke arvingens afgørelse i rent personlige forhold, men det er vanskeligt at beskrive, hvor grænsen går, da der ikke er nogen retspraksis om problemet og da den juridiske teori ikke er enig herom. Hvis der ikke er nogen som helst fornuftig begrundelse for, at arvingen ikke må lade sig klippe eller skal lade sig skille, må grænsen være overskredet.

Dette må medføre, at betingelsen må betragtes som ugyldig med den virkning, at arvingen får beløbet, selv om arvingen ikke opfylder betingelsen. Der bliver således ikke tale om, at pengene ellers går til de haleløse katte på Christianshavn eller gæsterne på cafe X.

 Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg