Hvordan fordeles arven efter min afdøde søster?

Min søster er netop afgået ved døden som følge af kræftsygdom.

- hun efterlader sig ingen børn

- hun er fraskilt

- hun har ikke oprettet testamente

- min (og min søsters) mor lever

- min (og min søsters) far døde sidste efterår

- jeg og min (nu afdøde) søster er livsarvinger til min fars bo

- jeg og min (nu afdøde) helsøster har en halvsøster på 17 år, som vores mor har med en anden mand

Hvem arver min søsters bo ?

Bliver gruppelivsforsikring tegnet hos arbejdsgiver, dødsfaldsdækninger fra firmategnet PFA-forsikring udbetalt til boet eller uden om boet til arvingerne ?

Svar

Da din søster ikke efterlader sig ægtefælle eller livsarvinger, skal hendes bo deles med 50% til din mor og 50% til din fars livsarvinger, dvs. dig.

Livsforsikringen skal udbetales uden om dødsboet direkte til den eller de begunstigede, hvis sådanne er indsat. Er der anvendt klausulen nærmeste pårørende, skal forsikringssummen fordeles på samme måde som arven.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg