Hvordan tilbagekalder vi et gensidigt notartestamente?

Hej....

Min tidligere kæreste og jeg har sikret hinanden i et gensidigt notartestamente. Nu er vi imidlertid gået fra hinanden og ønsker testamentet ophævet. Hvordan gør jeg det rent praktisk?

 Svar

Det fremgår af arvelovens § 67, stk. 3, at et testamente, som en samlever har oprettet til fordel for en anden samlever, anses for tilbagekaldt, medmindre særlige omstændigheder taler imod det. 

For at undgå enhver tvivl, er det en god ide, at I begge tilbagekalder dette.

Du kan rette henvendelse til skifteretten, som så kan finde genparten frem. I kan så komme ind til skifteretten på et på forhånd aftalt tidspunkt med originaleksemplaret, og begge eksemplarer kan da i notarens overværelse blive forsynet med en påtegning om, at I tilbagekalder testamentet. I behøver ikke komme samtidigt. Der skal betales et notargebyr på 300 kr.

En anden mulighed er, at I hver for sig opretter et nyt notartestamente, hvor I i indledningen tilbagekalder det tidligere testamente.

Det er vigtigt, at den anden part bliver underrettet om, at det gensidige testamente er tilbagekaldt.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg