Er krav på 2 måneders husleje anmeldt for sent?

Kan kreditor til afdøde fremkomme med krav overfor boet efter den frist på 8 uger efter fremlysningen i Statstidende er udløbet?

Jeg spørger, fordi kommunen gør krav på 2 måneders husleje for en beskyttet bolig til afdøde, og fristen netop var udløbet med 3 dage, og skal kravet være boet i hænde inden fristens udløb, eller er det den post stemplede dato, der er gældende?

Svar:

Kravet må efter min vurdering være bortfaldet, da det er anmeldt for sent. Det skal være anmeldt inden 8 ugers fristens udløb. Det er ikke nok, at anmeldelsen er afsendt inden fristens udløb. Anmeldelsen skal være kommet frem til modtageren inden fristens udløb.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg