Kan en ægtefælle énsidigt ændre et fælles testamente?

Hej med jer...

Kan en ægtefælle ændre et fælles testamente uden at gøre sin ægtefælle opmærksom på dette?.

Er et sådan testamente, der er ændret uden ægtefællens samtykke eller viden gyldigt... ?

Svar:

Der findes i arveloven en regel om ændring af gensidige testamenter, nemlig i arvelovens § 80, som ordret lyder således:

§ 80. Ensidig genkaldelse af en fælles testamentarisk disposition skal for at være gyldig meddeles den anden part, medmindre dette af særlige grunde er udelukket.

Særlige grunde kan f. eks. være, at den anden part er sindssyg eller forsvunden.

Hvis genkaldelsen er sket, uden at den anden part har fået meddelelse herom, er genkaldelsen ugyldig.

Du kan på denne linie læse mere om genkaldelse og ændring af testamenter på emne nr. 856.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600