Har jeg arveret efter min stedfar?

Tak for en meget interessant web-side.

Min "far", der er enkemand efter min mor, der døde i 1967, har 3 børn sammen med min mor, der havde mig, da de blev gift. Jeg er født i 1953.

Vi fire børn gav arveafkald efter vores mor omkring 1981, så min "far" sidder ikke i uskiftet bo.

Grunden til arveafkaldet var, at det ville give min "far" mulighed for at gifte sig igen med hans samleverske, som han stadig bor sammen med - de er ikke blevet gift.

Jeg har følgende spørgsmål:

1. Kan jeg arve min ikke biologiske far, hvis han ikke har skrevet testamente?

2. Kan jeg arve min ikke biologiske far, hvis han har skrevet testamente?

3. Kan et testamente udformes, så jeg arver på lige fod med mine halvsøskende.

4. I fald jeg arver efter min "far", vil arveafgiften for mig blive væsentligt større, fordi vi ikke er beslægtede, selv om jeg har boet sammen med min "far", siden jeg var 2 år gammel?

Svar:

Du har ikke legal arveret efter din stedfar, men du kan blive arving på lige fod med dine 3 halvsøskende, hvis din stedfar opretter et testamente herom. Din stedfar bør søge advokatbistand til at få oprettet testamentet.

Da du er stedbarn bliver boafgiften den samme for dig som for almindelige livsarvinger, nemlig 15% af den del af boet, der overstiger bundfradraget på 264.100 kr. i 2011. Hvis nettoformuen i dødsboet f. eks. er på 800.000 kr. udgør boafgiften 15% af 535.900 kr. eller 80.385 kr. Til rest er der herefter 719.615 kr., som skal fordeles med 1/4 til hver, hvis din stedfar opretter testamentet. I får da hver 1/4 af 719.915 kr. eller 179.903,75 kr.  hver.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg