Hvordan fordeles arven efter min mands farmor?

Min mand står til at arve efter sin farmor, idet hans far (A) ikke lever mere.

Farmoren fik to børn, A, der er død, og J, der lever. J og A har forskellige fædre og farmoren var gift med J's far, der døde for 5 år siden.

A fik to børn - min mand (M) og K.

De har nu alle tre (J, M og K) været i skifteretten i dag, og der er sat advokat på skiftet.

Der er værdier i boet for ca. 800.000 kr (primært friværdi i ejendom) og M og K har fået at vide, at de står til at arve 1/8 af boet hver. Er det korrekt?

Vi vil gerne vide sådan ca., hvad vi kan regne med at arve og vil derfor gerne vide: hvad er boafgiften? og hvad med senere beskatning?

Svar:

Hvis farmor sad i uskiftet bo efter sin ægtemand nr. 2, er beregningen korrekt - forudsat der ikke er oprettet testamente.

Det uskiftede bo opdeles først i 2 boslodder på hver halvdelen. Farmors halvdel skal fordeles med halvdelen til J og halvdelen til A's 2 børn, som således hver får 1/8 af boet.

Hvis bobeholdningen bliver på 800.000 kr. efter at alle omkostninger er betalt, skal boet betale en samlet boafgift på 15% af 271.800 kr. eller 40.770 kr. Det lave beløb skyldes, at der er to bundfradrag på 264.100 kr., når længstlevende dør efter at have siddet i uskiftet bo.

Efter boafgift er der en nettobeholdning på 759.230 kr., og din mand arver således 1/8 heraf eller 94.903,75 kr.

Du kan læse mere om beregning af bo- og tillægsboafgift på emne nr. 882.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg