Udlæg i arv?

A (som er B-skatteyder) har en skattegæld bestående af restskatter, gebyrer og morarenter fra de sidste godt 10 år.

A arver en større sum penge, som Skattevæsenet straks forlanger udbetalt fra boets advokat.

Advokaten sender (uden at kontakte A) hele arven til Skattevæsenet, som bruger pengene til at dække en del af gældsposterne ind.

Skattevæsenet bestemmer suverænt selv, hvilke poster der skal betales, uden at kontakte A.

Spørgsmål lyder:

Har A overhovedet ikke ret til selv at bestemme, hvilke af skattegældsposterne, der skal betales med arven?

Svar:

Der kan godt gøres udlæg i falden arv, der endnu ikke er udbetalt. Udlægget anmeldes over for dødsboet, som herefter alene kan udbetale arven til udlægshaveren.

Det udbetalte beløb skal afskrives på den eller de fordringer, for hvilke der er gjort udlæg.

Skattevæsenet kan ikke blot skrive til advokaten, at arven skal udbetales til dem, og advokaten kan ikke på dette grundlag udbetale arven til skattevæsenet. I så fald kan advokaten eventuelt blive forpligtet til at udbetale arven på ny til arvingen.

Skattevæsenet kan selv vælge, hvor et indbetalt beløb afskrives, hvis den betalende skatteyder ikke selv sørger for at præcisere, på hvilken gæld betalingen skal afskrives.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg