Har jeg arveret efter min afdøde mors onkel?

Min mors onkel etterlater ingen ektefelle og var også barnløs.

Hans foreldre er døde og hans søsken (bortsett fra ei søster) er døde. Hans bo og formue skal derfor gjøres opp mellom hans gjenlevende søster og hans nieser og nevøer. Min mor er også død og var altså niese av den avdøde. Har jeg og mine søsken krav på den delen av arven som skulle tilfalt henne om hun levde?

Jeg har studert arveloven og kan ikke finne noen grunn til, at vi ikke skulle arve hennes del. Jeg legger da Arvenlovens Kapittel 1, § 2, samt din skissering av arv etter foreldrelinjen til grunn. Min avdøde mors søsken er innkalt som arveberettigede, skulle ikke også vi vært innkalt?

Ved hendvendelse til denne advokaten som skal foreta arveoppgjøret gir han meg som svar, at arverekka stopper ved nieser og nevøer, men han kunne ikke svare meg på hvor disse begrensninger finnes i loven. For meg ser det ut som han blander sammen andre og tredje arvegangsklasse - altså § 2 og § 3, foreldre- og besteforeldrelinjen

Har denne advokaten begått et alvorlig overtramp, hans utsagn kan umulig være riktig??

Håper dere har tid til å svare meg. Venter spent.

Svar:

Jeg er helt enig med dig i, at advokatens udsagn ikke er rigtigt.

Da din mor er død, træder du og dine søskende i hendes sted og arver, hvad din moder skulle have arvet. I skulle derfor også have været indkaldt i skifteretten.

Jeres arveret følger af arvelovens § 2 om forældrelinien, som lyder således:

§ 2. Har arveladeren ikke efterladt sig børn eller andre livsarvinger, arver hans forældre. Forældrene arver lige.

Stk. 2. Er en af forældrene død, træder hans livsarvinger i hans sted på samme måde som bestemt i § 1, stk. 2. Er der ingen livsarvinger efter ham, arver den anden af forældrene eller dennes livsarvinger alene.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg