Årlig gave i form af gavepantebrev

Jeg er af min far blevet anmodet om at undersøge følgende:

Kan han som" forskudsarv"/årlig gave give mig og min søn et pantebrev i hans hus og derved lovligt omgås arveafgiften.

I bekræftende fald hvordan skal det arrangeres.

I benægtende fald, hvad kan han ellers gøre.

Svar

Indtil d. 01.07.1995 fandtes der en regel i arveafgiftslovens § 5 b, hvorefter man ikke kunne give afgiftspligtige gaver, hvis giveren forbeholdt sig renten eller brugen af det bortgivne. Denne regel medførte, at rente- og afdragsfrie gavegældsbreve og gavepantebreve ikke kunne benyttes ved ydelsen af årlige afgiftsfrie gaver.

Den omtalte regel er ikke gentaget i  lov om boafgift og gaveafgift, som trådte i kraft d. 01.07.1995, men der er fortsat i § 13, stk. 3 en regel om, at gæld til afdødes nærmeste arvinger ikke kan anerkendes ved boafgiftsberegningen, hvis der ikke er tale om virkeligt ydede lån, og det er der jo ikke ved gavegældsbreve.

Der er os bekendt intet til hinder for, at din far udsteder et gavegældsbrev på 50.000 kr til dig og/eller din søn, hvis gældsbrevet enten forrentes med en rimelig rente eller afdrages med mindst 10% af hovedstolen. Din far kan ifølge ligningslovens § 17 ikke fradrage renterne på sin selvangivelse, medens I skal betale skat af renterne. Det vil derfor være klogere at vælge et rentefrit gavegældsbrev på 50.000 kr., som afdrages med f. eks 5.000 kr. årligt. I bør skrive i gældsbrevet, at kreditor kan kræve dette indfriet på anfordring. Dermed er det formentlig givet, at gældsbrevet skal sættes til kurs 100, således at der ikke bliver tale om kursgevinstbeskatning.

Der er ingen klar praksis på området, hverken før eller efter d. 01.07.1995, og vi kan derfor desværre ikke give dig en præcis opskrift på gavegældbrevets indhold.

Du kan på forhånd rette henvendelse til den lokale Told- og Skatteregion, som bør kunne give dig en vejledning i, hvad man vil acceptere. Du kan eventuelt lave gavegældbrevet på f. eks 59.700 kr. Der skal da indsendes gaveanmeldelse, og der skal kun betales gaveafgift med 15% af 1.000 kr. eller 150 kr. Hvis der er betalt gaveafgift af gavegældsbrevet, skal dette formentlig anerkendes som en livsgave, således at der ikke senere skal betales boafgift af den restgæld, som måtte være tilbage, når din far dør.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg