Er testamente oprettet i Danmark gyldigt i Frankrig?

Er et testamente oprettet i Danmark gyldigt?

Fastboende i Frankrig.

Svar:

Både Danmark og Frankrig har tiltrådt Haagerkonventioen af 05.10.1961 om lovkonflikter vedrørende formen for testamentariske dispositioner, hvorefter en testamentarisk disposition er gyldig, blot den opfylder formkravene i en af følgende love.

  1. oprettelsesstedets lov

  2. loven i testators statsborgerland ved oprettelsen eller ved hans død

  3. loven i testators domicilland ved oprettelsen eller ved hans død

  4. loven på testators bopæl (residence habituelle) ved oprettelsen eller ved hans død

  5. for så vidt angår fast ejendom loven på det sted, hvor ejendommen er beliggende.

Hvis du dør i Frankrig og boet behandles i Frankrig, følger det af pkt. 1 og 2, at dit testamente skal anerkendes af de frasnke myndigheder, forudsat at det opfylder de danske formkrav. Jeg går ud fra, at det danske testamente er oprettet for en notar i Danmark.

Hvis du dør i Frankrig, skal fransk arveret i øvrigt finde anvendelse, f. eks. på spørgsmålet om tvangsarv, ægtefællens retsstilling osv, og selv om testamentet er formgyldigt, kan det jo indeholde bestemmelser, som er i strid med materiel fransk arveret.

Jeg vil derfor råde dig til at bede en fransk advokat (eller en dansk advokat, der kender til fransk arvret) læse testamentet igennem for at se, om der er noget, du ikke har taget højde for.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg