Har min far arveret efter min mor efter 25 års separation?

Vores moder har ikke levet sammen med vores fader i mere end 25 år og de blev i 1990 separeret, men blev aldrig ordentligt skilt på papiret.

De har ikke set hinanden i alle disse år.

Vores moder flyttede for 10 år sammen med en anden mand og de har ikke taget skridt til at blive gift. Moder afviser al snak om dette, da det blot vil give hende nye problemer i forhold til fader.

Da de alle er op i årene - moder er 66 og samlever er 70 og fader er 69 år.

Jeg vil godt spørge, om vores moder i lovens forstand vil blive betragtet som værende skilt.?

Da vores moder og samlever bor i hendes hus, vil vi spørge, hvilke problemer der kan være, hvis hun falder bort før ham og omvendt.?

Er vores fader arving, hvis hun falder bort - ?

Svar:

Din moder er formelt fortsat gift med din fader. Selv om de har været separeret i 25 år, består ægteskabet fortsat på papiret - lige indtil der gennemføres en skilsmisse. Dette indebærer bl. andet, at dine forældre ikke kan indgå nyt ægteskab, men det er tilsyneladende heller ikke aktuelt.

Der er faktisk mange, som f. eks. af religiøse grunde, nøjes med at være separerede og aldrig gennemfører en skilsmisse.

Langt de fleste retsvirkninger af separationen er imidlertid de samme som ved en skilsmisse. Formuefællesskabet er ophørt ved separationen, og jeg går ud fra, at fællesboet for længst er delt. Den indbyrdes arveret og retten til at sidde i uskiftet bo er ligeledes bortfaldet ved separationen. Skulle dine forældre have begunstiget hinanden i et gensidigt testamente eller have indsat hinanden som begunstigede på forsikringer eller pensionsordninger, er disse begunstigelser ligeledes bortfaldet ved separationen, medmindre der er konkrete holdepunkter for det modsatte.

Retten til enkepension eller enkemandspension fra en tjenemandspension eller en kollektiv pensionsordning, f. eks. fra en pensionskasse eller fra ATP, er ikke bortfaldet, og dette kan måske være grunden til, at skilsmissen aldrig er blevet gennemført.

Hvis din moder først var blevet separeret efter d. 31.12..2006, er retten til ægtefællepension som udgangspunkt bortfaldet allerede ved separationen, men den kan dog være bevaret, hvis 4 betingelser er opfyldte. Se nærmere herom på emne nr. 565

Du kan læse mere om forskellen mellem separation og skilsmisse på emne nr. 551.

Hvis din moder dør først, vil hendes bo tilfalde hendes livsarvinger, dvs. børn og børnebørn. Hverken hendes fraseparerede mand eller hendes samlever gennem 10 år vil være arvinger, medmindre din mor i et testamente har bestemt andet.

Samleveren kan muligvis rejse et såkaldt kompensationskrav over for dødsboet, hvis han har ydet væsentlige bidrag til en fælles økonomi omkring huset.

Din moder har omvendt heller ikke arveret efter hverken din far eller efter samleveren.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg