Kan vor forgældede søn gøres arveløs?

Min mand og jeg har en søn, der har bedt os om at blive gjort arveløs, fordi han skylder en masse penge væk. Han vil hellere give sine søskende retten til pengene, når vi engang dør.

Vi ønsker imidlertid ikke at skrive et testamente med et sådant indhold, for dels er det jo ikke os, han skylder penge, og dels mener vi ikke, at vi har ret til at gøre ham arveløs.

Ud over et gældfrit hus ejer min mand og jeg ikke de store værdier.

Hvad vi skal gøre?

"Sigfred"

Svar:

Sædvanligvis holder vi os fra at fortælle, hvad andre "skal gøre", men vi vil gerne belyse, hvad andre "kan gøre", og hvad der eventuelt sker, hvis man ikke foretager sig noget.

I denne sammenhæng er det slet ikke jer, men derimod jeres voksne søn, der selv kan gøre noget, hvis han ønsker at lade sin arveandel gå videre til sine søskende. Han er nemlig i sin gode ret til at give afkald på arv efter jer, så hans søskende i stedet kommer til at dele den arv, han ellers skulle have haft.

Hvis den forgældede søn ikke har børn, kan han eventuelt tage et ark papir og skrive følgende på det:

"Undertegnede giver herved personligt afkald på arv efter mine forældre med den virkning, at mine søskende i stedet kommer til at arve mine værdier, da jeg er barnløs. Skulle jeg blive far, får dette arveafkald den virkning, at mine børn i stedet kommer til at arve efter mine forældre".

Jeres søn kan skrive "Personligt arveafkald" øverst på siden, og nederst skal han datere og underskrive personligt, lige som du og din mand med jeres personlige underskrifter kan bekræfte, at I "....(dato) er blevet gjort bekendt med ovenstående arveafkald".

Det omtalte dokument udgør et gyldigt arveafkald, og det bør opbevares på en sådan måde, at det kan fremlægges i skifteretten, når den sidste af jer engang dør. Og dermed vil jeres søn have gjort sig "arveløs" i jeres bo.

Sønnens kreditorer kan på ingen måde anfægte arveafkaldet, når det er givet på et tidspunkt, hvor I stadig var i live. Men det kan kreditorerne derimod, hvis han først giver arveafkald, når den sidste af jer dør, og der er tale om såkaldt "falden arv".

Undlader jeres søn at give arveafkald, risikerer han at hele arven går til hans kreditorer - og det er der jo ikke meget ved for ham eller hans søskende.

I kan læse mere om arveafkald på emne nr. 863.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund