Skal vi betale vor onkels begravelse?

Vi er to søskende, der har en ugift onkel på 80 år. Han bor alene og ejer stort set intet ud over sin seng, et bord og nogle stole.

Er vi forpligtede til at betale for hans begravelse, hvis vi anmelder dødsfaldet til en bedemand?

Kan I fortælle, hvordan vi skal forholde os, hvis vi ønsker at undgå at skulle betale begravelsen?

Svar:

I kan ikke forpligtes til at betale for jeres onkels begravelse, medmindre I selv påtager jer denne omkostning ved at ordne og bestille begravelsen.

Når jeres onkel dør, kan I eventuelt gøre følgende:

  1. Meddel det lokale kirkekontor (dvs. begravelsesmyndigheden), hvad der har været jeres onkels begravelsesønsker, dvs. om han vil begraves i hel tilstand i kiste eller i brændt tilstand i urne, og om der skal være en religiøs ceremoni eller ej.
  2. Forklar samtidig, at I ikke ønsker at anmode "om foretagelse af begravelse eller ligbrænding", for i så fald bliver kommunen nødt til at gøre det, lige som kommunen kommer til at betale alle udgifterne. Det fremgår af § 5 stk. 2 i lov om begravelse, idet denne regel fastslår følgende:

"Hvis ikke afdødes nærmeste... fremsætter anmodning om begravelse eller ligbrænding, skal sådan anmodning fremsættes af kommunen"

Men selv om kommunen bestiller begravelsen, kan den ikke se bort fra afdødes ønsker, hvad angår følgende:

  1. Om vedkommende har ønsket at blive brændt eller begravet i hel tilstand.

  2. Samt om vedkommende har ønsket en kirkelig eller en borgerlig begravelsen.

Hvis I benytter den omtalte model, risikerer I på ingen måde at skulle betale for jeres onkels begravelse, lige som I ikke får noget at gøre med at rydde hans lejebolig. Skifteretten udlægger nemlig hans få ejendele til den - i dette tilfælde til kommunen - der sørger for og betaler begravelsen. Dette sker ved et såkaldt boudlæg.

Selv om I overlader opgaven til kommunen, er I naturligvis velkomne til at deltage i jeres onkels begravelse.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund