Har jeg arveret efter min far efter norsk eller dansk ret?

Jeg har et spørgsmål som jeg har gået og tumlet med gennem nogle år, nemlig hvordan min juridiske situation er i forhold til min udenlandske far ( norsk ).

Jeg er født i 1956 uden for ægteskabet af dansk mor. Min far har vedgået faderskabet.

Spørgsmålet er i sin enkelthed, om jeg har arveret i henhold til dansk og norsk lovgivning ?

Svar

Hvis din norske far ved sin død har domicil (fast bopæl) i Norge, skal din arveret efter ham bedømmes efter norsk ret.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg