Hvordan finder vi vor fars testamente?

Vores far er her for nylig død og vi, hans to døtre blev bedt om at arrangere alt vedr. hans begravelse, da hans samleverske ikke ville have noget med det at gøre.

Af bedemanden fik vi at vide, at vi skulle sørge for at indsamle alle hans personlige papirer, som skulle med i skifteretten. Men hans > samleverske nægtede at gennemgå og udleverer noget til os. Havde hun ret til det?

Vores far havde i "Min sidste vilje", skrevet i 1991, oplyst at han havde sit testamente liggende hos en advokat i byen. Advokaten oplyste, at han intet havde liggende. Hans samleverske fremkom dog med et hun havde liggende, et notartestamente oprettet i 1985, kan vi stole på at det er det testamente vores far henviser til?

Svar

Samleveren må have pligt til at aflevere afdødes personlige papirer til skifteretten. I kan blot fortælle skifteretten, hvorledes sagen hænger sammen. Så vil skifteretten sikkert rette henvendelse til samleveren.

Skifteretten vil af egen drift selv kontrollere, om afdøde har oprettet et notartestamente. Dette sker i centralregistret for Tetamenter. Det er derimod ikke muligt at vide, om afdøde også har oprettet et vidnetestamente. Jeg vil tro, at jeres far har tænkt på notartestamentet fra 1985, som skifteretten helt automatisk finder frem.

Med venlig hlsen

Jørgen U. Grønborg