Skal jeg betale dansk eller tysk arveafgift?

Hvis man som dansk statsborger arver noget af sin f.eks tyske mor, hvilke arveafgifter bliver da beregnet, den tyske eller den danske og hvor meget lyder den pågældende på.

På forhånd tak !

Svar

Hvis afdøde havde bopæl i Tyskland ved sin død og dødsboet behandles i Tyskland, skal der betales tysk arveafgift. Denne udgør for afdødes børn mellem 6% og 50% afhængigt af arvens størrelse. Der gælder et bundfradrag på 90.000 DM. En arv på 190.000 DM koster f. eks. 8% af 100.000 DM eller 8.000 DM. En arv på 1.090.000 DM koster 200.000 DM. Disse tal var korrekte i foråret 1995. Jeg er ikke klar over, om der siden da måtte være sket ændringer.

Hvis afdøde havde bopæl i Danmark, eller hvis dødsboet behandles i Danmark, eller hvis afdøde efterlod sig fast ejendom i Danmark, skal der betales dansk boafgift. Denne udgør for afdødes børn 15% af den del af boet, der overstiger et bundfradra på 186.000 kr. i 1997. Sad længstlevende i uskiftet bo til sin død, er der 2 bundfradrag på 186.000 kr.

Det er for den danske boafgift uden betydning, hvor i verden arvingerne har bopæl, og arveladerens eller arvingernes statsborgerskab er også uden betydning.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg