Indgår mine kapital- og ratepensioner ved beregningen af arv til min mands særbørn?

Jeg er gift. Min mand og jeg har fælleseje. Vi har begge særbørn og ingen fællesbørn.

Såfremt min mand dør før mig, indregnes mine værdier på mine kapital- og ratepensioner så i fællesboet inden opgørelsen af bodelene? 

Det der er vigtigt for mig at vide er, om mine egne kapital- og ratepensioner indgår i beregningen af arven til hans børn.

Svar:

Jeres respektive pensioner skal ikke indregnes i fællesboet ved dødsboskifte,  jf. RVL § 16 a, stk. 1, som lyder således:

Ved skifte efter en ægtefælles død udtager den længstlevende ægtefælle egne pensionsrettigheder og lignende rettigheder forlods af fællesboet.

 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.