Kan man i et testamente gøre arvinger til legatarer?

Vil en arvelader selv kunne bestemme - når bortses fra tvangsarvinger - hvem der skal være arvinger, og hvem der skal være legatarer. 

Kan man således i et bo med 4 arvinger, som man ved vil være uenige, bestemme, at kun den ene af dem skal være arving og de andre legatarer.

Svar:

Det fremgår af dødsboskiftelovens § 13, stk. 2, at man ved testamente kan bestemme, at en eller flere arvinger skal have stilling som legatar, og det indebærer, at den pågældende ikke får nogen bestemmelsesret i boet

Tvangsarvinger, dvs. ægtefæller og livsarvinger, kan dog ikke gøres til legatarer.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31
Postboks 5009
8100 Århus C
Tlf.: 8613 0600
Fax: 8613 1500