Er min svigerfars testamente fra 1961 forældet eller bortfaldet, når han senere har giftet sig og fået børn?

Min svigerfar skrev i 1961 et testamente, det tilgodeser en person udenfor familien. 

Han blev senere gift, og fik to børn et i 1971 og et i 1976. Hans kone døde i 2002. 

Spørgsmålet går på gyldigheden af det gamle testamente. Bliver det ikke forældet, når han gifter sig og får børn?

Svar:

Testamentet forældes ikke, men det kan meget vel tænkes, at testamentet er bortfaldet på grund af bristede forudsætninger.

Se arvelovens § 77, stk. 1, nr. 2)

§ 77. En testamentarisk bestemmelse er ugyldig, hvis

1) testator ved oprettelsen befandt sig i en vildfarelse om omstændigheder, som var afgørende for bestemmelsen, eller

2) forhold, som var afgørende for bestemmelsen, efter oprettelsen har ændret sig på en sådan måde, at testator med kendskab dertil ville have tilbagekaldt bestemmelsen.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal bestemmelsen dog gennemføres efter sin rette mening, hvis denne kan fastslås.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus