Hvor meget udgør min mands tvangsarv, når jeg har 3 særbørn?

Jeg er gift og har 3 særbørn og ingen børn med min ægtefælle. 

Hvor meget kan jeg begrænse hans arv ved at skrive et testamente til fordel for mine 3 børn?

Svar:

Din mands arvelod efter dig udgør ifølge loven 1/2 af din formue, og du kan ved testamente begrænse hans arv til 1/4 af den legale arv eller 1/8 af dit bo, således at dine børn arv 7/8 af dit bo.

Hvis I har formuefællesskab, har din mand krav på boslod på 8/16 af fællesboet og tvangsarv på 1/16 eller i alt 9/16 af fællesboet, således at dine børn arver 7/16 af fællesboet, hvis du testerer mest muligt til dem.

Din mand har altid ret til suppleringsarven på 630.000 kr., uanset dit testamente, medmindre han giver afkald herpå. Du kan læse mere om suppleringsarv på emne nr. 822.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus