Kan arvingerne indtræde i og dermed udskyde skatten på børsnoterede aktier?

Personen A investerede i 1975 i aktier i et dansk børsnoteret aktieselskab for 200.000 kr. Det er mindre end 1% af aktieselskabet. 

A døde i marts 2009. Aktierne har nu en værdi på ca 1,8 mio. kr.. Boet er skattepligtigt og der skiftes privat. 

Kan arvingerne succedere i skatten på aktierne?)

Hvad skal der betales i dødsboskat, når aktierne udlægges til arvingerne?

Svar:

Arvingerne kan ikke succedere i skatten på aktierne, da det kræves, at  udlodningen til den enkelte modtager udgør mindst 1% af aktiekapitalen, jf. dødsboskattelovens § 29, stk. 3

Aktieavancen skal beregnes og beskattes efter de almindelige regler, dvs. at skatten udgør 28% af de første 48.300 kr., 43 % af yderligere avance op til 106.100 kr. og 45% af resten.

Hvis avancen er på 1,6 mio kr, vil skatten udgøre ca. 423.000 kr. Hvis boet ikke har andre indtægter, vil der i skatten kunne fratrækkes 5.200 kr. pr. påbegyndt måned efter dødsfaldet og frem til skæringsdagen, dog højest i 12 måneder. jf. dødsboskattelovens § 30, stk. 2.

Skatten kan medtages som passiv i boopgørelsen, og dermed reduceres boafgiften.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.