Hvordan kan jeg undgå at stifte gæld for at få mine forældre begravet?

Jeg er enebarn, og selv om mine forældre endnu er forholdsvis unge, er det en kendsgerning, at der til sin tid ikke vil være andre end mig til at sørge for deres respektive begravelse/bisættelse.

Der er bare det ved det, at jeg efter flere år på kontanthjælp og uden udsigt til, at den situation ændrer sig, ikke ejer kongens mønt! 

Jeg ved, der kan ydes begravelseshjælp fra "det offentlige", men ved også, at den knapt dækker det mest nødvendige. 

Så mit spørgsmål er, hvordan jeg i praksis skal gribe det an, når det kommer så vidt. For selvfølgelig skal de herfra på en pæn måde, men jeg hverken kan eller vil stifte gæld for at få dem begravet.

Svar:

Hvis der ikke er penge i boet til at betale for begravelsen – eller den resterende del efter tilskud – kan du lade kommunen bestille begravelsen. Undlader du at gøre det, skal kommunen bestille begravelsen, og den skal opfylde de afdødes ønsker, hvad angår begravelse i hel tilstand, dvs. i kiste, eller i brændt tilstand, dvs. i urne, samt om der skal være en religiøs højtidelighed eller ej.

Du – og alle andre – har ret til at deltage i begravelsen/bisættelsen, selv om det er kommunen, der betaler. Det medfører blot, at kommunen får udlagt værdierne i dødsboet, fordi den har betalt begravelsen.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund