Skal der betales boafgift af kapitalpension, der udbetales til afdødes to børn?

Skal der betales boafgift af kapitalpension.

Det drejer sig om, 2 sønner, der arver efter deres mor.

Svar:

Ja, der trækkes først 40% i afgift efter pensionsbeskatningsloven og dernæst 15% i boafgift af de resterende 60%

Den samlede afgift bliver således på 49% af indeståendet

Der er ikke noget bundfradrag, således som der er ved arv, når kapitalpensionen udbetales uden om dødsboet direkte til de begunstigede.

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus