Kan en bobestyrer lade boets ejendomme vurdere, når arvingerne ikke ønsker dette?

Er det sandt, når en - af skifteretten - udpeget bobestyrer påstår, at han har pligt til at lade de faste ejendomme i et dødsbo vurdere af en ejendomsmægler, uanset om nogen af arvingerne har anmodet ham herom?

Hvis alle 4 arvinger er enige om, at dødsboets to ejendomme skal overdrages til f.eks. 2 af arvingerne til den offentlige vurdering - 15%, kan bobestyreren så modsætte sig/forhindre os i dette med den ene begrundelse, at vi "snyder" staten, som han siger?

Svar:

Det er efter min bedste overbevisning ikke korrekt, at bobestyreren har pligt til at lade boets ejendomme vurdere ved en ejendomsmægler

Der skal ske sagkyndig vurdering, hvis blot een arving ønsker det, men hvis alle arvinger er enige om, at de to ejendomme skal arveudlægges til to af arvingerne til 15% under den nyeste ejendomsvurdering, kan bobestyreren efter min mening ikke modsætte sig arvingernes beslutning.

Der er ikke tale om at I "snyder" staten. I går blot frem efter skatteministeriets værdiansættelsescirkulære fra 17.11.1982

Hvis der først foreligger en sagkyndig vurdering fra en ejendomsmægler, kan I ikke længere bruge 15%-reglen.

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus