Kan min søns papdatter betragtes som hans plejebarn ved beregning af boafgift?

Jeg har et spørgsmål vedrørende testamente for min søn. Han er 39 år - har aldrig været gift og har ingen "egne" børn.

Han har boet sammen med en kvinde i 15 år. Hun har en datter, der nu er 17 - og det er 3 år siden, han flyttede fra moderen. Han er ikke faderen.

Kan han oprette et testamente, der begunstiger pigen, hvor arveafgiften beregnes som hans plejedatter?

Svar:

Din søn kan godt begunstige hende i et testamente

Boafgiften er kun 15% for "Plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet."

Det er omdiskuteret i teorien, om et "papbarn", dvs. en samlevers barn, kan anses for et plejebarn.  Problemet er - mærkeligt nok - ikke løst i retspraksis

Jeg mener, at samleverens barn på betragtes som et plejebarn, selv om der ikke forelå nogen plejetilladelse.

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus