Hæfter jeg for min afdøde mors varmeregning?

Min mor døde i sommeren 2008. Hun efterlod sig mindre end 25.000 kr., hvoraf de fleste er gået til udgifter i forbindelse med dødsfald, begravelse og tømning af lejlighed. Jeg ordnede "samarbejdet" med skifteretten dels telefonisk og dels pr brev og regnede egentlig med, at jeg nu var færdig med det hele. 

I dag modtager jeg så en varmeafregning med en efterbetaling på knap 2000 kroner. Er jeg forpligtet til at betale denne regning? 

I givet fald tænker jeg på, om der mon kan dukke flere regninger op - skat, el osv. - her flere måneder efter dødsfaldet, og hvad gør jeg mon så?

Svar:

Da boets aktiver efter betaling af begravelsesudgifter ikke overstiger 35.000 kr., har du fået boet udlagt som boudlæg

Det betyder, at du ikke har pligt til at betale din afdøde mors gældsforpligtelser. Du har kun pligt til at betale begravelsesudgifterne og evt. at ryddeliggøre lejligheden

Meddel udlejer, at du har fået boet udlagt som boudlæg, og at du derfor ikke hæfter for varmeregningen

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus