Får plejebørn arveret efter 5 år i pleje?

Jeg har hørt, at hvis man har været plejebarn i over 5 år, så er man berettiget til at arve efter sine plejeforældre ?

Er det rigtigt?

Svar:

Nej, det er ikke rigtigt.

Plejebørn har ikke legal arveret efter plejeforældrene, uanset hvor længe plejeforholdet har varet.

Plejeforældrene skal derfor oprette testamente, hvis de ønsker at gøre plejebarnet til arving

Plejebarnet kan slippe med den lave boafgift på 15%, hvis det har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet.

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg