Skal vore to fællesbørn arve 1/4 af fællesformuen på 680.000 kr.?

Jeg har for nylig mistet min kone og ønsker nu at skifte med vore 2 fællesbørn: Jeg vil altså ikke sidde i uskiftet bo. 

Jeg har fået åbningsstatus fra skifteretten og udfyldt denne og den samlede fællesformue andrager kr. 680.000,-,.

Er det korrekt at halvdelen er min andel tillige med 1/2 af resten. Medens  kr. 170.000,- skal fordeles ligeligt til vore 2 fællesbørn, såfremt jeg ønsker at skifte med dem? 

Der er ikke børn uden for ægteskabet eller nogen form for særeje eller testamente. Hvad skal jeg udrede til vore 2 børn på et skifte med dem ?

Svar:

Du har ret til at få din boslod og arv suppleret op til 630.000 kr., og der bliver derfor kun 50.000 kr. til deling mellem jeres 2 børn.

Husk at en eventuel forsørgertabserstatning, livsforsikringer samt pensionsydelser og lignende ydelser, der kommer til udbetaling til dig i anledning af dødsfaldet skal medregnes ved beregningen af suppleringsarven. Dette gælder både sumudbetalinger og løbende livsbetingede ydelser (ægtefællepensioner og overlevelsesrenter). 

Dine egne pensioner skal således ikke medregnes ved opgørelsen af suppleringsarven

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus