Kan familien forbyde andre at anbringe blomster på et gravsted?

Er det tilladt at anbringe blomster o. lign. på et gravsted, hvis man ikke tilhører den nærmeste familie/venner ? 

Kan man som familie til den afdøde forbyde dette?

Svar:

Nej, det kan familien  til den døde ikke bestemme. 

Kirkegårde er offentlige i den forstand, at alle kan færdes på dem, blot de opfører sig som foreskrevet i vedtægten for kirkegården. 

Mig bekendt findes der ingen regler i vedtægter m.v., der giver mulighed for at forbyde folk at anbringe blomster på et gravsted.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund