Har barn født i 1957 arveret efter mig, når vi er to, der har betalt børnebidrag?

Jeg blev sammen med en anden idømt bidragspligt til et barn født i marts 1957. Bidragspligten varede til barnet var fyldt 18 år.

Spørgsmålet er så; - er barnet arveberettiget, når vi er 2, der har betalt bidrag? 

Jeg fik i sin tid at vide, at da barnet var et såkaldt fondsbarn, p.g.a 2 bidragsydere, var det ikke arveberettiget, - passer det?

Svar:

Barnet har ikke arveret efter dig, da du kun er dømt til at være bidragspligtig - og ikke som fader, og du har omvendt ikke arveret efter barnet.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg