Min svigerdatter er enke - må jeg give hende 40.000 kr.?

Hvad skal betales i gaveafgift, såfremt en far giver 40.000 kr. i gave til sin svigerdatter, som er enke, eftersom faderens søn er død?
   
Svar:

Der skal ikke betales gaveafgift, da der i denne situation er et bundfradrag på 45.200 i år 2000 (og 46.800 kr i 2001)

Jeg forudsætter, at enken ikke har giftet sig på ny.
 
Ellers er der nemlig en risiko for, at enken skal betale indkomstskat af gaven, da hun ifølge skatteministeriets bemærkninger til loven mister sin status som svigerdatter, hvis hun indgår nyt ægteskab. Denne fortolkning af begrebet svigerdatter fremgår imidlertid ikke af lovens ordlyd, og det kan derfor meget vel tænkes, at domstolene vil lade lovens ordlyd gå forud for bemærkninger.

Hvis sønnen levede, kunne svigerdatteren i år 2000 kun få en afgiftsfri gave på 15.800 kr. (16.400 kr. i 2001).

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg