Har bedemænd eneret på transport af lig?

Til Familieadvokaten.

Vi er nogle stykker, der i forbindelse med begravelse har drøftet muligheden for selv at transportere et lig fra f. eks. et plejehjem til kapel.

"A" siger, at det må man godt privat, blot man ikke udviser lemfældig omgang med liget, f. eks. kan dette gøres ved selv at sørge for at transportere liget i kiste fra plejehjemmet til kapellet i egen kassevogn under sikre forhold, uden indblanding af "rustvogn" og bedemand.

 Ligeledes siger "A" at man godt selv må transportere en urne fra Jylland til Sjælland, under ligeledes sikre forhold og ikke begå lemfældig omgang med denne.

 "B" siger kort og godt, at det må man ikke - det er der kun bedemanden, der må.

 Vi håber at høre fra Dem omkring hvem der har ret, såfremt nogle af os har dette.

 
Svar:

Bedemænd har ikke eneret på transporter af lig og urner, så der er intet til hinder for, at familien selv sørger for transporten, blot det ikke strider mod "sømmelighed" - for nu at sige det med lovens ord.

Eller svaret på anden måde, så er det A, der har ret!


Med venlig hilsen

Erik Frodelund