Er mit arveafkald annulleret ?

Jeg tillader mig at stille et spørgsmål angående arveafkald. Min nu afdøde far og jeg havde for et par år siden et alvorligt familieopgør. På daværende tidspunkt skrev jeg til min far og bad ham ikke kontakte mig mere på grund af alvorlige uoverensstemmelser. Jeg skrev også, at han kunne slette mig af sit testamente.

Vi kom heldigvis ret hurtigt i kontakt med hinanden igen, og min far og jeg enedes om, at se bort fra uenigheden herunder at jeg ikke skulle slettes af testamentet, hvilket da heller ikke skete. Min far er nu død og en af de øvrige arvinger har fundet den gamle korrespondance. Vedkommende anfører nu, at jeg har givet arveafkald og henviser til, at jeg ikke kan bevise, at min far annullerede dette, selv om min far ikke rettede testamentet. Kan jeg nu miste min arveret efter Deres opfattelse?

Svar

Der stilles ingen formkrav til afkald på ventende arv,. Et brev til arveladeren kan være tilstrækkeligt. Du har tilsyneladende ikke givet et udtrykkeligt arveafkald, men blot meddelt, at din far kunne slette dig af testamentet, og da han ikke har gjort dette, har du derfor ikke mistet din arveret. Din arveret er jo ikke baseret på testamentet, men på arvelovens almindelige regler om børns arveret efter deres forældre.

Hvis dit brev skulle blive opfattet som et egentligt ubetinget arveafkald, gælder der den regel, at arveladeren formløst kan annullere arveafkaldet. Du må i denne situation have bevisbyrden for, at dette er sket, og det kan givetvis blive svært at løfte denne bevisbyrde. Kendsgerningen er imidlertid, at din far aldrig slettede dig af testamentet, hvilket taler for, at det forholder sig som af dig anført. Der må være mange andre omstændigheder, der kan bringes frem i denne forbindelse. Der har måske været en advokat inde i billedet og i så fald vil advokatens vidneudsagn få stor betydning..

Jeg vil råde dig til at rette henvendelse til en advokat, som kan varetage dine interesser i arvesagen.

Undskyld du-formen, som vi anvender helt konsekvent på denne linie, medmindre der skulle komme et spørgsmål fra kongehuset.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.