Er testamentarisk begunstigelse af vor svigerdatter bortfaldet, efter at hun er blevet skilt fra vor søn?

Vi har oprettet testamente.

På oprettelsestidspunktet var vores søn gift med D, der også blev betænkt i testamentet.

Parterne er nu blvet skilt.

Vort spørgsmål er: Er D stadig arveberettiget efter os  ifølge vores testamente?

Svar:

Man kan med god ret hævde, at begunstigelsen af jeres svigerdatter er bortfaldet på grund af bristende forudsætninger, men der kan være konkrete omstændigheder, som kunne føre til, at begunstigelsen ville blive opretholdt.

Tilfældet har mærkeligt nok aldrig har foreligget i den trykte retspraksis.

Jeg vil råde Jer til at lave en ændring af testamentet, så der ikke hersker den mindste tvivl om jeres ønsker.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg