Er min fars fraseparerede hustru fortsat begunstiget på hans livsforsikringer?

Min far er separeret fra sin tidligere hustru i september 1997 og fællesboet er delt.

Hvis han afgår ved døden er det så mig, som eneste barn, der får udbetalt livsforsikringer eller er det hans tidligere hustru?

Svar

Normalt anses begunstigelser af ægtefællen for bortfaldet ved separation eller skilsmisse. Dette gælder også, selv om ægtefællen er indsat som begunstiget ved navns nævnelse.

I særlige tilfælde kan man dog ved konkret fortolkning nå frem til, at den fraseparerede ægtefælle fortsat er begunstiget, f. eks hvis der efter separationen har været nær kontakt mellem de fraseparerede.

Din far bør for at undgå enhver tvivl sende meddelelse til forsikringsselskabet om, at han er blevet separeret, og at begunstigelsesklausulen nu skal være "mine livsarvinger".

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg