Må afdødes søskende holde auktion over indboet umiddelbart efter begravelsen?

For en måned siden døde min svoger efter længere tids sygdom. Umiddelbart efter begravelsen fik de søskende, der var til stede under begravelsen, besked om at indfinde sig i afdødes lejlighed. Her blev der holdt auktion over afdødes indbo.

Min mand og undertegnede lå syge med influenza og havde ingen kendskab til denne happening. En anden broder var på grund af sygdom heller ikke med til begravelsen.

Den afdøde havde 2 år tidligere arvet alt indbo og hus efter moderens død. Afdødes hjem indeholdt derfor effekter der havde personlig værdi for min mand og som han naturligvis gerne ville have haft mulighed for at byde på.

Vi har i dag kontaktet skifteretten for at høre om, hvem der har ansvaret for boet. Vi fik af vide, at min svoger har lavet en testamente, og at vi vil blive indkaldt til møde om kort tid. 

Afdøde havde ingen børn eller ægtefælle. Der er i alt 11 søskende

Mit spørgsmål er Hvordan kan nogle søskende, få dage efter dødsfaldet prisætte og selv købe indbo.

En søster køre rundt i afdødes bil. Er det virkelig tilladt.

Hvorfor skal vi møde op i skifteretten, når arven faktisk er spredt for alle vinde.

Svar

Auktionen over afdødes indbo umiddelbart efter begravelsen er klart ulovlig. Der må ikke disponeres over afdødes indbo, før skifteretten har bestemt, hvorledes boet skal berigtiges.

Søsteren må naturligvis heller ikke køre i afdødes bil.

Bed skriftligt skifteretten om, at boet bliver taget under behandling ved en autoriseret bobestyrer, som så kan få annulleret de ulovlige dispositioner hurtigst muligt. Forklar i brevet, hvad der er passeret.

Du bør naturligvis også møde i skifteretten, når du bliver indkaldt.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg