Arver en enke sin svigerfar?

Arver en enke sin svigerfar, hvis hendes mand (svigerfaderens søn) er død, inden svigerfaderen dør?

Der er ingen børn i ægteskabet, men den afdøde svigerfar har en nulevende bror?

Svar

Enken arver ikke sin svigerfar, medmindre hun er indsat som arving i afdødes testamente.

Hvis den afdøde svigerfar hverken efterlader sig ægtefælle eller livsarvinger, tilfalder arven hans forældre, ellers  - hvis disse er døde - hans forældres livsarvinger, dvs. hans søskende eller disses livsarvinger.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg