Deling af uskiftet bo med 3 halvsøskende

Min mor døde i 1995. Min far kom til at sidde i uskiftet bo. Jeg var eneste søn. MEN min far har 3 børn af et tidligere ægteskab. Når min far engang går bort (han er 85), hvor står jeg. Der er sikkert ikke penge tilbage, kun indbo. Som min mor arvede fra min mormor. Har mine halvsøskende krav på noget af dette??

Svar

Når det uskiftede bo skal skiftes efter din fars død, skal boet deles op i 2 halvdele.

Den mødrene halvdel tilfalder dig ubeskåret, mens den fædrene halvdel skal deles mellem de i alt 4 arvinger. Resultatet bliver, at du arver i alt 5/8 af det samlede uskiftede bo.

Hvis værdien af boets aktiver er på under 36.000 kr., efter at rimelig begravelsesudgifter er betalt, kan boet udlægges til den, der bekoster begravelsen.

Hvis boet er større, skal alle 4 arvinger være enige om at skifte boet privat. Ellers skiftes boet ved en bobestyrer.

Du har i henhold til arvelovens § 6, stk. 2 fortrinsret til at udtage effekter, som stammer fra din familie, men det betyder ikke, at du kan udtage effekterne forlods. Værdien skal modregnes i din arvelod på 5/8 af boet.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus